12 POŁĄCZEŃ WYRAZÓW, czyli dawka ciekawego slangu

12 POŁĄCZEŃ WYRAZÓW, czyli dawka
ciekawego slangu

Autor: Alice Ryzhkova

Mówi się, że nowe słowo jest dodawane do słownika co dwie godziny. Czasami słowa tworzone są metodą portmanteau i nie wszystkie z nich trafiają do słowników, ale...dostały się do tego artykułu! ;)

Portmanteau jest połączeniem słów, w którym części kilku osobnych wyrazów są łączone w nowe słowo, jak ‘’smog’’, utworzony przez połączenie smoke i fog.
 

Portmanteau

 

Typowe przykłady takich słów:

  • brunch (breakfast + lunch) 
  • spork (spoon + fork)
  • hangry (hungry + angry) 
  • motel (motor + hotel) 
  • podcast (iPod + broadcast)
  • brainiac (brain + maniac) 
  • emoticon (emotion + icon) 
  • sitcom (situational + comedy) 
  • Bollywood (Bombay + Hollywood) 
  • bromance (brother + romance) 

 

A teraz spójrzmy na słowa, które mogą być dla Ciebie zupełnie nowe!

 

Askhole 

a person who constantly asks for your advice, yet always does the complete opposite of what you told them to do – osoba, która ciągle prosi o radę, ale zawsze robi przeciwieństwo tego, co jej poradzono

That guy is such an askhole! He asked me if he should take out a mortgage even though he has no job and I told him NO, but he did it anyway.

Ten chłopak jest takim askhole! Zapytał mnie, czy powinien zaciągnąć kredyt hipoteczny, mimo że nie ma pracy, a ja mu powiedziałam NIE, ale i tak to zrobił.

 

Bedgasm 

a feeling of complete and utter euphoria which peaks when climbing into bed at the end of an 18-hour workday, a long road trip or hours of physical activity – bardzo przyjemne uczucie, w momencie kiedy po długim dniu w pracy, długiej podróży lub godzinach wysiłku fizycznego, kładziesz się w łóżku

It was a three hour drive in the middle of the night, I could barely stay awake. When I got home, I climbed under the covers and had a ten-minute bedgasm.

To była trzygodzinna podróż w środku nocy, ledwo udało mi się nie zasnąć. Kiedy dotarłem do domu, położyłem się pod kołdrą i miałem 10-minutowy bedgasm. 
 

Bedgasm

 

Chairdrobe

the art of piling clothes on a chair to be used in place of a closet – składowanie ubrań na krześle zamiast w szafie

I am too tired after work to put my clothes to the wardrobe so I have a chairdrobe. 

Jestem zbyt zmęczona po pracy, żeby odkładać ubrania do szafy, więc mam chairdrobe. 

 

Nonversation

a completely worthless conversation – całkowicie bezwartościowa rozmowa 

I had the most painful nonversation with my girlfriend's ignorant father. 

Odbyłem bardzo bolesną nonversation z ignoranckim ojcem mojej dziewczyny. 

 

Destinesia

when you get to where you were intending to go, you forget why you were going there in the first place – kiedy dotrzesz tam, gdzie zamierzałeś, ale zapomniałeś po co tam w ogóle szedłeś

You get off the sofa, go into the kitchen and say, “Darn, I got destinesia, I forgot what I came in here for.”

Wstajesz z kanapy, idziesz do kuchni i mówisz “kurde, mam destinesia, nie pamiętam po co tu przyszłam”.
 

Destinesia

 

Hiberdating

someone who ignores all their other friends when they are dating – kiedy ktoś ignoruje swoich znajomych, kiedy znajdzie dziewczynę/chłopaka

A workaholic, for example, could easily go overboard and start hiberdating when they meet someone who sweeps them off their feet.

Na przykład pracoholik łatwo może przesadzić i zacząć hiberdating, kiedy pozna kogoś, kto zwalił go z nóg. 

 

Internest

the cocoon of blankets, pillows, duvets, and comfy things you gather around yourself to keep warm whilst spending long amounts of time on the internet – kokon z koców, poduszek, kołder i innych miłych rzeczy, którym się owijasz podczas spędzania długich godzin w internecie

I love spending time in my internest during this lockdown.

Uwielbiam spędzać czas w moim internest podczas lockdownu. 
 

Internest

 

Beerboarding

a process of extracting otherwise-secret information from a friend or co-worker by getting them drunk and thereby loosening their control on their tongue – wyciąganie informacji i sekretów od znajomych lub kolegów z pracy przez upijanie ich

The guys at work took me out drinking last night. After quite a few beers and a lot of questions I finally let slip that I was going to be a father. What can I say? Beerboarding should be against the law.

Chłopaki z pracy wzięli mnie na piwo wczoraj wieczorem. Po kilku piwach i wielu pytaniach, w końcu wygadałem, że zostanę ojcem. Cóż mogę powiedzieć? Beerboarding powinien być nielegalny.

 

Dudevorce

when two male best friends officially end their friendship over a lame disagreement, usually concerning a girl – kiedy dwóch przyjaciół kończy znajomość przez głupią kłótnię, zazwyczaj dotyczącą dziewczyny

Did you hear? Jake and Michael got a dudevorce!

Słyszałaś? Jake i Michael wzięli dudevorce!
 

Dudevorce

 

Unlightening

a process of "learning" something that makes you feel dumber – proces, w którym dowiadujesz się czegoś, przez co zamiast mądrzejszy/a, czujesz się głupszy/a

Now I know all the kinds of slippers. So unlightening!

Teraz znam wszystkie rodzaje kapci. Tak bardzo unlightening!

 

Nomonym

when you eat something and it tastes like something else – kiedy jesz coś, co smakuje jak coś innego

This tuna tastes just like beef. That’s a nomonym!

Ten tuńczyk smakuje dokładnie jak wołowina. To nomonym!

 

Cupidity

doing stupid things because of love – robienie głupot przez bycie zakochanym

"Did you see that tattoo Jim got?"
"You mean the one of his girlfriend's puppy?"
"Yeah. What an act of cupidity."

"Widziałeś tatuaż, który zrobił sobie Jim?"
"Masz na myśli ten ze szczeniakiem jego dziewczyny?"
"Tak, to dopiero przykład cupidity."

 

Pamiętaj, że niektóre słowa istnieją tylko w języku mówionym i są bardzo kolokwialne. Nie używamy ich w miejscach takich jak szkoła czy praca. Ich znajomość jest ciekawym dodatkiem do typowej nauki angielskiego i może pomóc w zrozumieniu języka internetu, więc na pewno warto od czasu do czasu zwrócić na nie uwagę.