12 STUDY TIPS: UCZ SIĘ EFEKTYWNIE

12 STUDY TIPS: UCZ
SIĘ EFEKTYWNIE

Autor: Julia Moroz

Uczymy się przez całe życie: przedszkole, szkoła, uniwersytet, różne kursy i szkolenia. Jednak czy nauka zawsze jest skuteczna i sprawia nam przyjemność? Każdy z nas ma swoje własne sposoby uczenia się, ale często nie zastanawiamy się czy są one naprawdę skuteczne i odpowiednie. To bardzo ważne, szczególnie przy nauce języków obcych, ponieważ nieodpowiednie metody prowadzą do braku rezultatów, co z kolei skutkuje brakiem motywacji. Przygotowaliśmy kilka wskazówek, które pomogą w skutecznej i przyjemnej nauce. 

 

1. Write it down ‒ zapisz to 

Notatki, szczególnie ręczne, są jednym z najlepszych sposobów na naukę. Podczas pisania, angażujemy więcej obszarów mózgu i od razu lepiej zapamiętujemy materiał. 

Tip

Make notes while studying. It will help you remember the material. – Podczas nauki rób notatki. Pomogą Ci w zapamiętywaniu materiału. 
 

12 STUDY TIPS: UCZ SIĘ EFEKTYWNIE

 

2. Paper not screens ‒ papier, nie ekrany

Badania wykazały, że czytanie tekstu wydrukowanego (lub po prostu z kartek), zamiast z ekranu może poprawić rozumienie i zapamiętywanie (to improve comprehension and memorisation). 80% uczniów woli czytać wersje papierowe, aby lepiej zrozumieć (in order to understand better) materiał. 

Tip

Doing research? Print it. – Prowadzisz badania naukowe? Wydrukuj je.

 

3. Don't multitask ‒ nie wykonuj wielu zadań naraz

Korzystanie z mediów społecznościowych lub rozmowa podczas odrabiania pracy domowej to dodatkowy wysiłek umysłowy, co może prowadzić do gorszych wyników (to lead to poor results). Rozkojarzenie (distraction) znacznie ogranicza efektywność procesu uczenia się (learning process)

Tip

Turn off your phone and social media, and study uninterrupted for short periods of time. – Wyłącz telefon i media społecznościowe, i ucz się bez przerwy przez krótkie okresy czasu.

 

4. Practice tests ‒ próbne testy

Tworzenie i wypełnianie próbnych testów, pomaga w nauce i dzięki temu lepiej zapoznasz się z materiałem, który na dłużej zostanie w głowie i ostatecznie zdasz egzamin z lepszym rezultatem.

Tip

Write questions down as you study, than quiz yourself, and check your answers. Re-focus on the questions you got wrong. – Podczas nauki zapisuj pytania, a następnie odpowiedz na nie i sprawdź, czy zrobiłeś_aś to poprawnie. Jeszcze raz zwróć uwagę na pytania, które nie poszły Ci dobrze. 

 

5. Sleep tight ‒ wysypiaj się

Sen jest niezwykle ważnym elementem procesu nauki, który sprawia, że przynosi ona rezultaty. Podczas snu, mózg przetwarza informacje, których nauczył się w ciągu dnia, przenosząc je z pamięci krótkotrwałej (short-term memory) do długotrwałej (long-term memory).

Tip

Forget all-nighters. You're more likely to remember details after a good night's sleep. – Zapomnij o zarywaniu nocy. Po dobrze przespanej nocy masz większą szansę na zapamiętanie szczegółów.
 

12 STUDY TIPS: UCZ SIĘ EFEKTYWNIE - 2

 

6. Mix it up ‒ pozmieniaj co nieco 

Zmieniaj raz na jakiś czas miejsce, w którym się uczysz (change your study locations). W ten sposób unikniesz nudy i wprowadzisz trochę świeżości. 

Tip

Grab your books, a pen and some paper and pick a different spot to study ‒ the couch, the garden or under a favourite tree. – Weź książki, długopis, trochę kartek i wybierz inne miejsce do nauki – kanapę, ogródek lub miejsce pod ulubionym drzewem.

 

7. Eat right ‒ odżywiaj się dobrze

Nauka z pustym żołądkiem jest prawie niemożliwa, a na pewno niezdrowa. Posiłki, które są bogate w składniki odżywcze będą najlepsze. Mogą poprawić rozumienie (improve understanding), zwiększyć zdolność rozwiązywania problemów (increase problem-solving abilities) oraz poprawić pamięć (enhance memory).

Tip

Before studying, snack on brain-friendly foods like nuts, seeds, fruits and vegetables. Avoid anything sugary and processed which can cause a mental fog. – Przed rozpoczęciem nauki zjedz coś przyjaznego dla mózgu: orzechy, nasiona, owoce i warzywa. Unikaj słodkich i przetworzonych produktów, które mogą wpłynąć negatywnie na jasność myślenia.

 

8. Get some exercise ‒ ruszaj się, porób ćwiczenia

Ćwiczenia pomagają zasilić mózg (exercise helps to refuel the brain), co znacznie ułatwia skupienie się na nauce. Ciekawostką jest to, że uczniowie posiadający lepszą formę fizyczną (fitter students) mają o 30% lepsze wyniki na egzaminach.

Tip

Are you fed up with studying? Go for a run, a bike ride, a brisk walk or even just do some jumping jacks. – Masz nauki po dziurki w nosie? Idź pobiegać, pojeździć na rowerze, na krótki spacer lub po prostu zrób kilka pajacyków.
 

12 STUDY TIPS: UCZ SIĘ EFEKTYWNIE - 3

 

9. Take breaks ‒ rób przerwy

Czasami mózg potrzebuje przerwy. Czysty umysł (clear mind) na ogół lepiej funkcjonuje. Regularne przerwy zmniejszają stres (reduce stress), wspomagają motywację (sustain motivation) i zwiększają produktywność (increase productivity).

Tip

A 10-minute break per an hour of studying is a good rule of thumb. The longer you've been working the longer break you need. – 10-minutowa przerwa na godzinę nauki to sprawdzona zasada. Im dłużej pracujesz, tym dłuższa powinna być przerwa.

 

10. Don't cram ‒ nie zakuwaj

Uczenie się wszystkiego na ostatnią chwilę (last minute studying) może być szkodliwe i skutkować większą szkodą niż pożytkiem. Badania potwierdziły, że taki tryb nauki powoduje, że informacje są przechowywane jedynie w pamięci krótkotrwałej, zamiast długotrwałej.

Tip

It's impossible to cover all your material and learn it all in one night. Try and focus on studying the most important elements if you find yourself rushing. – Przerobienie całego materiału i nauczenie się wszystkiego w jedną noc graniczy z cudem. Jeśli masz mało czasu, postaraj się skupić na najważniejszych kwestiach.

 

11. Create study lists ‒ twórz listy do nauki

Tworzenie list pomaga uczniom zapamiętać zadania. Odznaczanie (checking off) już zrobionych zadań zwiększa pewność siebie (boost confidence). Tego typu formy wspomagają poczucie odpowiedzialności (responsibility) za swoje obowiązki.

Tip

Finish smaller tasks first to have extra time for larger and more difficult tasks. – Skończ najpierw mniejsze zadania, aby mieć więcej czasu na te większe i bardziej złożone.

 

12. Reward yourself ‒ nagradzaj się

Małe nagrody to świetny sposób na utrzymanie motywacji podczas procesu uczenia się. Jednak nagrody, takie jak media społecznościowe lub odcinek ulubionego serialu, mogą być rozpraszające. 

Tip

Have the reward fit the same scale as the accomplishment. – Dopasuj wymiar nagrody do rozmiaru osiągnięcia.
 

12 STUDY TIPS: UCZ SIĘ EFEKTYWNIE - 4