5 zwrotów, którymi zmienisz temat rozmowy po angielsku

5 zwrotów, którymi zmienisz temat rozmowy
po angielsku

Autor: Project 12

Często zdarza się, że nasz rozmówca długo opowiada jakąś historię lub przedłuża wyjaśnianie danego tematu. Jeśli chcesz wiedzieć jak w kulturalny sposób przekierować rozmowę na inne tory, zapoznaj się z przydatnymi zwrotami w tym artykule. 

Zapewne wiele razy zdarzyło Ci się zmienić temat podczas rozmowy z native speakerem lub na kursie angielskiego. Możliwe, że w niektórych przypadkach poszło dobrze, a w niektórych zmiana tematu była zbyt nagła i zaburzyła przebieg rozmowy. 

Przygotowaliśmy 5 wyrażeń, które w kulturalny i naturalny sposób pomogą Ci uniknąć niezręcznych sytuacji i jednocześnie dopiąć swego, czyli zmienić temat ;) 

Główna zasada: weź pod uwagę sytuację i kontekst

Kiedy rozmawiasz z kolegami na kursie angielskiego lub prowadzisz nieformalną rozmowę ze znaną Ci osobą, prawdopodobnie przejdziesz od jednego tematu do drugiego całkowicie naturalnie i bezproblemowo. 

5 zwrotów, którymi zmienisz temat rozmowy po angielsku
Nawet na poziomie podstawowym, ważna jest nauka nie tylko pojedynczych słówek, ale także zwrotów niezbędnych do swobodnej komunikacji

Jednak w sytuacji bardziej formalnej, na przykład na spotkaniu biznesowym, musisz zachować kulturę komunikacji i jednocześnie wykazać się zdecydowaniem. Wchodzenie komuś w słowo z zupełnie innym tematem może się spotkać z nieprzychylnym odbiorem. Nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z angielskim, albo wciąż czujesz się niepewnie, postaraj się zapamiętać i zacząć używać poniższych zwrotów. Przekonasz się, że rozmowa będzie dużo płynniejsza i naturalna. 

5 zwrotów, które pomogą zmienić temat rozmowy w komunikacji formalnej i nieformalnej

 

1. Now that I think about it…

Dosłowne tłumaczenie to „teraz jak o tym myślę…”. To wyrażenie pokazuje, że pomyślałeś_aś o słowach swojego rozmówcy, po czym wpadła Ci do głowy inna historia, temat lub pytanie, które może być częściowo związane z rozmową. 

Zauważ, że wyrażenie Now that I think about it… jest raczej nieformalne.

 • Same as your friend Mike, now that I think about it. Oh, how is he? – Podobnie jak twój przyjaciel Mike, teraz jak o tym myślę. Jak on się miewa?

 • Now that I think about it, how should I write it? Do you have a specific format in mind? – Teraz jak o tym myślę, jak powinnam to napisać? Masz na myśli jakiś konkretny format?

 

2. That reminds me (of)…

Dosłowne tłumaczenie to "to mi przypomina...". To wyrażenie będzie odpowiednie także w bardziej formalnej sytuacji. Oczywiście sprawdzi się, kiedy to co chcesz powiedzieć nawiązuje w jakimś stopniu do tematu.

 • A: Yeah, so unfortunately she had to move out and now temporarily lives at my house. We are looking for a suitable flat but the prices are just… – No, więc niestety musiała się wyprowadzić i tymczasowo mieszka u mnie. Szukamy odpowiedniego mieszkania, ale ceny są po prostu...
  B: That reminds me of the time I was looking for a new house and I met the craziest lady! So listen… – To mi przypomina jak sam szukałem nowego domu i spotkałem straszną wariatkę! Słuchaj…

 • That reminds me, I didn’t understand that last part about prepositions. Could you please explain it again? – To mi przypomina, że nie do końca zrozumiałem tą ostatnią część o przyimkach. Możesz to proszę wyjaśnić jeszcze raz?

 • That reminds me of that call I have to make. – To mi przypomina, że muszę jeszcze zadzwonić.  

Ostatni przykład to całkiem taktowny sposób nie tylko na zmianę tematu, ale także na rozstanie się z rozmówcą, odnosząc się do innej ważnej sprawy. 

 

3. That brings to mind…

Możemy to przetłumaczyć jako „przywodzi na myśl” lub „przypomina”.

5 zwrotów, którymi zmienisz temat rozmowy po angielsku - 2
Dobry kurs języka angielskiego to sposób na naukę swobodnej komunikacji w każdej sytuacji

Wyrażenie „to przywodzi na myśl…” doskonale sprawdza się w rozmowach biznesowych i sytuacjach formalnych, ale nikt na Ciebie nie spojrzy dziwnie, jeśli użyjesz go w luźnej rozmowie ;)

 • That brings to mind that we were supposed to go over our budget plan for this year. – To mi przypomina, że mieliśmy omówić nasz plan budżetowy na ten rok. 

 • This picture brings to mind my spontaneous trip to Italy. I had a similar experience… – To zdjęcie przywodzi na myśl moją spontaniczną wyprawę do Włoch. Miałam podobne doświadczenia...

 

4. Changing the subject…

Przetłumaczymy to jako „zmieniając temat...”. To wyrażenie jest bardzo przydatne, gdy chcesz bezpośrednio zmienić temat rozmowy. Możesz go użyć, kiedy cała grupa jest już zniecierpliwiona lub znudzona obecną dyskusją, albo kiedy goni Cię czas i chcesz poruszyć inne ważne kwestie. Jednak ostrożnie, może to zostać odebrane jako niegrzeczne ;) Są też sposoby, aby użyć tego wyrażenia delikatniej. 

Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

 • A: So this movie really is quite boring but if you think about it, it has a point. Like I said, the story is about this group of people that just relax on the beach and talk about life… – Tak że ten film jest naprawdę całkiem nudny, ale jak o tym pomyślisz, ma sens. Jak mówiłam, historia opowiada o grupie ludzi, którzy po prostu relaksują się na plaży i gadają o życiu...
  B: Changing the subject, did you hear that Jenna moved to Japan?! – Zmieniając temat, słyszeliście, że Jenna przeprowadziła się do Japonii?! 

 • Unfortunately, we don’t have much time so changing the subject, have you looked over the pages I sent yet? – Niestety nie mamy dużo czasu, więc zmieniając całkowicie temat, udało Ci się zerknąć na strony, które wysłałem?

Jak widzisz, można użyć tego wyrażenia na różne sposoby, które będą miały inny wydźwięk. Pamiętaj, żeby wziąć pod uwagę sytuację i przemyśl jak sformułować swoją wypowiedź. 

 

5. By the way...

To wyrażenie tłumaczymy jako „swoją drogą…”. Jest podobne do changing the subject, ale raczej używamy go tylko w sytuacjach nieformalnych. 

 • By the way, what can you tell me about Mayan architecture? – Swoją drogą, co możesz mi powiedzieć o architekturze Majów?

 • By the way, what sort of a conference are you holding here? – Swoją drogą, jaki rodzaj konferencji tu organizujesz?

Aby lepiej przyswoić materiał, możesz poprosić swojego nauczyciela o przećwiczenie tych zwrotów na zajęciach.

To oczywiście tylko kilka wyrażeń, których możesz użyć w języku angielskim, gdy chcesz zmienić temat rozmowy. Pamiętaj, że praktyka jest bardzo ważna, więc zapamiętaj te przykłady i spróbuj użyć któregoś w następnej rozmowie po angielsku!