6 ZAGADNIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KTÓRE CZĘSTO SPRAWIAJĄ PROBLEMY

6 ZAGADNIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KTÓRE CZĘSTO
SPRAWIAJĄ PROBLEMY

Autor: Alice Ryzhkova, Dominika Sędzikowska

Kiedy uczysz się języka angielskiego, pewnie często masz wrażenie, że po lekcji lub po odrobieniu pracy domowej, wciąż nie do końca rozumiesz dany temat. Teoretycznie wszystko jasne, może nawet już użyłeś_aś tej struktury gramatycznej, ale jednak czegoś brakuje i masz wiele pytań. Najwięcej takich sytuacji zdarza się na poziomie pre-intermediate i intermediate, gdzie wprowadzane są nowe, obszerne zagadnienia i trzeba pamiętać o wcześniej przerobionym materiale, ćwiczyć go i jednocześnie opanowywać nowe zagadnienia. Im dalej w las tym trudniej (do czasu ;)). 

Przyjdzie taki moment, że nawet nowe tematy będą dla Ciebie łatwe, ponieważ będziesz już znać schematy, jakie występują w angielskim i zauważysz pewne analogie. Jednak do tego czasu, trzeba się trochę napracować. Zapewniamy, że warto – pobieżne przerabianie materiału na początkowych etapach będzie się za Tobą ciągnąć naprawdę długo. 

W tym artykule przeanalizujemy najczęstsze „bóle” i problematyczne tematy.

 

Present Perfect

To jeden z pierwszych tematów, na które częsta reakcja uczniów to “WTF?!”. A to dlatego, że w języku polskim mamy tylko 3 czasy – przeszły, teraźniejszy i przyszły. W angielskim czasów jest 12. Jednak Present Perfect to naprawdę prosta konstrukcja i szybko wchodzi w krew. 

Najważniejsze do zrozumienia: Present Perfect dotyczy działania, które miało miejsce w przeszłości, ale jest powiązane z teraźniejszością lub ma na nią wpływ. Poza tym, ten czas używany jest także do mówienia o doświadczeniach życiowych. 

Tworzenie Present Perfect: subject + have/has + V3/ed (podmiot + have/has + 3 forma czasownika)

 • I have lived here since 1998. – Mieszkam tu od 1998. (zacząłem w przeszłości i nadal to robię) 
   
 • We have just eaten so we aren't hungry. – Właśnie zjedliśmy, więc nie jesteśmy głodni. (wydarzenie z niedalekiej przeszłości, które wpływa na teraźniejszość)
   
 • She has never seen anything like that. – Nigdy czegoś takiego nie widziała. (doświadczenie życiowe)

Te wyrażenia zazwyczaj wskazują na użycie czasu Present Perfect:

 • never – nigdy
 • ever – kiedykolwiek
 • already – już
 • yet – już (w pytaniach), jeszcze (w przeczeniach)
 • not yet – jeszcze nie
 • often – często
 • lately – оstatnio
 • just – właśnie (np. właśnie coś się stało), dopiero co
 • once – raz
 • recently – niedawno, ostatnio
 • before – wcześniej, przed
 • today – dziś
 • this week – w tym tygodniu
 • this year – w tym roku
   

 

Conditionals

Czas na okresy warunkowe. Przyjrzyjmy się czterem podstawowym formom. 
 

 

0 Contitional

“Zerowego” okresu warunkowego używamy kiedy mówimy o czymś, co zawsze jest prawdą. 

If + Present Simple, Present Simple

 • If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. – Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni Celsjusza, zagotuje się. 

1st Conditional

Pierwszego okresu warunkowego używamy w przypadku wydarzenia w przyszłości, które ma realną szansę zaistnieć, jeśli zostanie spełniony jakiś warunek.

If + Present Simple, WILL + bezokolicznik

 • If I go to Project 12, I will speak English. – Jeśli pójdę do Project 12, będę mówić po angielsku. 

2nd Conditional

Drugiego okresu warunkowego używamy, gdy mówimy o przyszłości lub teraźniejszości. Tym razem warunek, więc cała sytuacja, ma niewielką (prawie żadną) szansę, żeby zaistnieć lub wręcz warunek nie może być spełniony. Tłumacząc na polski, użyjemy trybu przypuszczającego. 

If + Past Simple, WOULD + bezokolicznik

 • If I had a lot of money, I would move to Canada. – Gdybym miała dużo pieniędzy, przeprowadziłabym się do Kanady. (Teraz tych pieniędzy nie mam, a szanse na wygranie w loterii są raczej małe ;))

 • If I were you, I wouldn’t buy that pizza. – Na twoim miejscu, nie kupowałabym tej pizzy. 

3rd Conditional

Trzeci okres warunkowy odnosi się wyłącznie do przeszłości. Używamy go do wyrażania hipotetycznych sytuacji, które mogły wydarzyć się w przeszłości, ale się nie wydarzyły i już nie ma szans, że to się stanie. 

If + Past Perfect, would have + 3 forma czasownika 

 • If he had known about the consequences, he wouldn't have done that. – Gdyby wiedział o konsekwencjach, to by tego nie zrobił. 
   

6 ZAGADNIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KTÓRE CZĘSTO SPRAWIAJĄ PROBLEMY

 

Stopniowanie przymiotników

Skąd się wzięły te wszystkie błędne “badder”, “gooder”, “more strong”? Dobre pytanie. Zasady stopniowania przymiotników przecież trudne nie są. Trzeba je po prostu zapamiętać i zwrócić uwagę na wyjątki. 

Przymiotniki jedno lub maksymalnie dwusylabowe:

 • Hot hotter the hottest – stopień wyższy otrzymuje końcówkę -er, a najwyższy the i końcówkę -est.
 • Small smaller the smallest

Zwróć uwagę, że stopniując przymiotniki, które kończą się literą “e”, nie powtarzamy tej litery:

 • Nice nicer the nicest

Jeśli przymiotnik kończy się literą “y”, zamieniamy ją na “i”:

 • Happy happier the happiest

Dlaczego dodajemy “the” przed stopniem najwyższym? Ponieważ mówimy o jednej, konkretnej rzeczy, która jest “naj” – najdłuższy samochód (the longest car), najkrótsza rzeka (the shortest river). 

Przymiotniki dłuższe:

 • Beautiful more beautiful the most beautiful
 • Confident more confident the most confident

Po prostu dodajemy “more” w stopniu wyższym i “the most” w stopniu najwyższym. 

Wyjątki:

 • Good better the best
 • Bad worse the worst
 • Far further/farther the furthest/the farthest (tutaj można go stopniować na dwa sposoby)

Określniki ilościowe:

 • Many more the most
 • Much more the most
 • Little less the least
   


6 ZAGADNIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KTÓRE CZĘSTO SPRAWIAJĄ PROBLEMY - 2
 

Future 

W zależności od sytuacji, mówimy o przyszłości na różne sposoby. 

 • Harmonogramy, plany zajęć, rutyna: Present Simple 
 • Ustalone, konkretne plany, zaplanowane wizyty: Present Continuous 
 • Spontaniczne decyzje, obietnice, wyrażanie subiektywnej opinii: Future Simple 
 • Przemyślanie decyzje, zamierzenia: to be going to 

Spójrzmy:

 • I promise I will go to Project 12! – Obiecuję, że pójdę do Project 12! (Future Simple)
 • I have decided I am going to go to Project 12! – Zdecydowałam, że pójdę do Project 12! (be going to)
 • I am going to Project 12 tomorrow at 6 p.m. – Idę do Project 12 jutro о 18:00. (Present Continuous)
 • My lesson starts at 6 p.m. – Moja lekcja zaczyna się o 18:00. (Present Simple)
   

 

Passive Voice – strona bierna

Możesz jej nie lubić, ale musisz używać ;) Strona bierna nie jest taka straszna, jak może się wydawać. Dzięki niej, możemy skupić uwagę na tym, co chcemy lub chociażby uniknąć bezpośredniej odpowiedzialności. Często tak się dzieje w polityce: “Some mistakes were made”, sugeruje, że owszem, popełniono kilka błędów, ale jest to bezpieczniejsze dla mówiącego niż “we made some mistakes”.

 • Kiedy nie znamy osoby, która wykonała daną akcję, lub jest ona mniej istotna niż sama akcja: My laptop was stolen. Ktoś ukradł mój komputer, ale bardziej interesuje mnie fakt, że go nie mam niż sam złodziej. 

 • Nie ma znaczenia kto wykonał daną akcję. Na przykład chcemy powiedzieć o miejscu wyprodukowania czegoś: This tea was produced in India. Tak, ktoś to musiał zrobić, ale akurat bardziej nas interesuje pochodzenie tej herbaty.

 • Kiedy wydźwięk ma być bardziej formalny: The letter was sent yesterday. Tak, szanowny Panie Dziekanie, list został wysłany wczoraj.

Jak utworzyć stronę bierną w zależności od czasu: 

 • Present Simple – is/am/are (The post is liked) 
 • Present Continuous – is/am/are being (The post is being liked) 
 • Past Simple – was/were (The post was liked)
 • Future Simple – will be (The post will be liked) 
 • Modals + be (The post must be liked) 
 • Present Perfect – have/has been (The post has been liked) 
 • Past Continuous – was/were being (The post was being liked) 

Jeśli chcemy dodać informację o tym, kto wykonał daną akcję, używamy “by”: The cake was baked by my mother – Tort został upieczony przez moją mamę. 
 

 

Prepositions – przyimki

Przyimki w każdym języku to ciągły ból głowy. Są tak małe i stwarzają tak wiele problemów. Jest tylko jedna zasada – uczyć się i używać ich, ale to nie znaczy, że musisz je wszystkie zapamiętać. Ważne, by nauczyć się tych najczęściej występujących połączeń i zwrotów, a potem można zawsze sprawdzić, co się łączy z jakim przyimkiem. 

Które to są te przyimki? To, in, on, at, about, with, of, for, by, from, up, under, off. 

Podstawowe przykłady użycia przyimków, które już pewnie znasz:

 • The apple is on the table.
 • I am at work.
 • I’m thinking about you.
 • I like talking about music.
 • My boyfriend works for a big insurance company.
 • I’m proud of my mom. 
 • She is addicted to smoking. 
   

6 ZAGADNIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KTÓRE CZĘSTO SPRAWIAJĄ PROBLEMY - 3


Aby zagłębić się w świat przyimków, polecamy sprawdzić tutaj. Znajdziesz tam informację o każdym przyimku, jego zastosowanie i przykłady! 
 

 

Nawet jeśli na początku te struktury i zagadnienia wydają Ci się skomplikowane i niezrozumiałe, a co gorsza nielogiczne, to pamiętaj, że ten okres przechodzi z czasem i ćwiczeniami. Na pocieszenie możesz pomyśleć o języku polskim, który jest chyba milion razy bardziej skomplikowany niż angielski ;) Nie poddawaj się i nie zapominaj, że practice makes perfect!