Something you didn't know… or amazing facts about English! Ciekawi?

Something you didn't know… or amazing facts about
English! Ciekawi?

Autor: Elena Kovtun, Dominika Sędzikowska

Naprawdę lubię uczyć się ciekawych faktów z różnych dziedzin wiedzy, a jeszcze bardziej lubię zaskakiwać znajomych tymi ciekawostkami. Cóż, naprawdę lubię dzielić się wiedzą z ludźmi, szczególnie jeśli publiczność jest zainteresowana i wdzięczna.

Myślę, że też lubisz zadziwiać swoich znajomych wiedzą, co więcej, wydaje mi się, że teraz wszyscy Twoi znajomi mają kontakt z językiem angielskim – uczą się go,kiedyś się uczyli lub planują zacząć. Dlaczego nie podzielić się z nimi ciekawymi faktami na temat angielskiego? W tym artykule przedstawiam najciekawsze (według mnie) fakty o tym międzynarodowym języku. Czytając, nauczysz się nowych słówek i wzbogacisz swoją wiedzę, a na następnym spotkaniu zaskoczysz swoich przyjaciół, kolegów z zajęć czy pracy. Enjoy!

1. The English language as we now know it began to emerge in the 14th century from a variety of dialects including Old Norse and Late West Saxon.

 • To emerge – pojawić się
 • Old Norse – język staronordyjski

2. 1 billion people speak English. That's 1 in every 7 on earth.

3. 80% of information stored on all computers in the world is in English.

 • To store – magazynować, składować

4. A new word in English is created every 98 minutes.

5. The word "bride" comes from an old proto-germanic word meaning "to cook".

 • Bride – panna młoda
 • Рroto-germanic – język pragermański

6. The word "mortgage" comes from a French word that means "death contract".

 • Mortgage – pożyczka hipoteczna, dług hipoteczny

7. 90% of everything written in English uses just 1,000 words.

8. The most common letter in English is "e".

9. "Q" is the least used letter in the English language.

10. More English words begin with the letter "s" than with any other letter.

11. The three words most common in spoken English are "I", "you" and "the" and the top three words in written English are "the", "of" and "and".

12. The word “almost” contains all letters in alphabetical order.

 • Alphabetical order – kolejność alfabetyczna

13. "Pronunciation" is the most mispronounced word.

 • Mispronounced – źle wymawiany

14. The longest word in English is 45 letters long! It is "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis"! It refers to a lung disease caused by silica dust.

 • Lung disease – choroba płuc
 • Silica dust – pył krzemionki

15. The following sentence contains all 26 letters of the alphabet: "The quick brown fox jumps over the lazy dog". This sentence is often used to test typewriters or keyboards.

16. The longest English word without a true vowel (a, e, i, o or u) is "rhythm".

 • Vowel – samogłoska
 • Rhythm – rytm

17. The word "bookkeeper" is the only word in the English language with three consecutive double letters!

 • Bookkeeper – księgowa
 • Consecutive – kolejny

18. The word "uncopyrightable" is the longest English word in normal use that contains no letter more than once.

 • Uncopyrightable – nie mogący być chroniony przez prawa autorskie

19. We pronounce the combination "ough" in 9 different ways, as in the following sentence which contains them all: "A rough-coated, dough-faced, thoughtful ploughman strode through the streets of Scarborough; after falling into a slough, he coughed and hiccoughed."

Rough-coated – gruby Through – poprzez
Dough-faced – pyzaty Scarborough – miasteczko w północnej Anglii
Thoughtful – troskliwy, rozważny To fall into a slough – wpaść w bagno
Ploughman – oracz Cough – kaszel
To stride – kroczyć, wkroczyć Hiccough – czkawka

 

20. There is only one word which starts and ends with und – Underground.