Angielska gramatyka: Phrasal Verbs

Angielska gramatyka:
Phrasal Verbs

Autor: Grammar Teacher

Czy wiesz co oznacza czasownik fall? A słówko for? Co jeśli je połączymy i powstanie fall for? W ten sposób powstał czasownik frazowy, czyli phrasal verb. W języku angielskim jest mnóstwo takich czasowników, a ich znaczenie często nie ma nic wspólnego z czasownikiem bazowym. Porozmawiajmy zatem o phrasal verbs!

Angielska gramatyka: Phrasal verbs 

Czasowniki frazowe, które musisz znać

Czasownik frazowy to czasownik łączący się z jednym lub kilkoma przyimkami albo przysłówkami. W ten sposób zyskuje on zupełnie nowe znaczenie. Wróćmy na chwilę do przykładu ze wstępu. Mamy czasownik fall, który oznacza “spadać” lub “przewracać się”. Natomiast fall w połączeniu z for, czyli fall for, oznacza “zakochać się” lub “dać się nabrać”:

 • I think I’m falling for Andrew. – Chyba zakochuję się w Andrew. 
 • I can’t believe I fell for his lies! – Nie mogę uwierzyć, że dałam się nabrać na jego kłamstwa!

Angielska gramatyka: Phrasal verbs - 2

Spójrz na poniższą tabelę, która zawiera popularne czasowniki frazowe. 

Angielska gramatyka: Phrasal verbs - 3

Angielska gramatyka: Phrasal verbs - 4

Niektóre czasowniki frazowe mają więcej niż jeden przyimek lub przysłówek. Oto kilka przykładów:

Angielska gramatyka: Phrasal verbs - 5

Oczywiście to nie wszystkie czasowniki frazowe jakie istnieją w języku angielskim, ale naturalnie nie da się nauczyć ich wszystkich od razu ;)

Odmiana i gramatyka

Odmiana czasowników frazowych nie powinna sprawiać kłopotów – odmieniamy tylko czasownik.

Czyli jeśli chcesz powiedzieć calm down w czasie Past Simple, odmienisz calm i wyjdzie calmed down

 • She calmed down after I told her the whole story. – Uspokoiła się gdy opowiedziałem jej całą historię. 

Niektóre czasowniki frazowe wymagają przedmiotu w zdaniu, a niektóre nie. 

Na przykład: fall down nie potrzebuje przedmiotu.

 • He fell down. – Przewrócił się. 

Takie czasowniki nazywamy ‘intransitive’. Nikt ani nic nie jest “odbiorcą akcji”. 

Czasowniki frazowe, które wymagają przedmiotu (object), nazywane są transitive phrasal verbs. 

Na przykład: turn off wymaga przedmiotu, ponieważ musisz wyłączyć COŚ. 

 • Turn off the TV please! – Wyłącz telewizor, proszę!
 • I have to turn off the music. I can’t hear you. – Muszę wyłączyć muzykę. Nie słyszę cię. 

A teraz spójrz na te dwa zdania:

 • Turn off the TV please!
 • Turn the TV off please!

Oba są poprawne. Możemy podzielić niektóre czasowniki frazowe poprzez wstawienie przedmiotu w środek. Takie czasowniki nazywane są separable, czyli czasownik i przyimek mogą zostać rozdzielone. 

“The TV” jest przedmiotem w zdaniu. A co jeśli zamiast “the TV”, powiemy “it”? “It” jest zaimkiem. Które zdanie jest poprawne? 

 • Turn it off please!
 • Turn off it please! 

Tylko pierwsze zdanie jest poprawne. Jeśli czasownik frazowy można podzielić, zaimki muszą znaleźć się po środku, czyli między czasownikiem a przyimkiem

INCORRECT: “turn off + pronoun”
CORRECT: “turn + pronoun + off”

Niektóre czasowniki frazowe nie mogą być podzielone. Nazywamy je inseparable. 

Na przykład: look for, czyli szukać czegoś. Nie możemy powiedzieć “I looked the book for”. Poprawnie będzie “I looked for the book”.

W tym wypadku, jeśli chcemy użyć zaimka it zamiast przedmiotu, czyli the book, musimy postawić zaimek po czasowniku frazowym. Dlatego, że czasownik nie dzieli się (jest inseparable):

 • I looked for the book. – Szukałem książki. 
 • I looked for it. – Szukałem tego. 

Możesz zapoznać się z listą podzielnych i niepodzielnych czasowników frazowych tutaj.

Chyba teraz bez problemu zrozumiesz te komiksy :) 

Angielska gramatyka: Phrasal verbs - 6  

Angielska gramatyka: Phrasal verbs - 7

Angielska gramatyka: Phrasal verbs - 8

Angielska gramatyka: Phrasal verbs - 9

Jeśli chcesz poćwiczyć:

Good luck!