Аngielska gramatyka: There is / There are

Аngielska gramatyka: There is /
There are

Autor: Grammar Teacher

Porozmawiajmy o jednej z najbardziej podstawowych konstrukcji w języku angielskim, czyli there is / there are. Czy wiesz jak powiedzieć po angielsku “w moim pokoju jest kanapa”?

Powiemy to tak: There is a sofa in my room. 

There is / There are 

Używamy tej konstrukcji, aby powiedzieć, że w danym miejscu coś jest lub czegoś nie ma.

 • There is a desk near the window. – Jest biurko blisko okna. 
 • There aren’t any flowers in this room. – W tym pokoju nie ma żadnych kwiatów. 

W związku z tym, że formuła to po prostu there + to be, tej konstrukcji możemy używać w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Należy tylko odpowiednio odmienić czasownik. 

 • Present Simple: there is / there are
 • Past Simple: there was / there were
 • Future Simple: there will be

The Present

Zdania twierdzące: There is/are + podmiot + miejsce

 • There is a chair in my room. – W moim pokoju jest krzesło.
 • There are people in this building. – W tym budynku są ludzie. 

Zdania przeczące: There is/are + not + podmiot + miejsce

 • There is not a dog in this room. – Nie ma psa w tym pokoju.
 • There are not any chairs here. – Nie ma tutaj żadnych krzeseł. 

Pytania: Is/are + there + podmiot + miejsce?

 • Is there a dog in this room? – Czy w tym pokoju jest pies? 
 • Are there any chairs here? – Czy są tu jakieś krzesła?

Аngielska gramatyka: There is / There are

The Past

Spójrzmy teraz na tą konstrukcję w czasie Past Simple, czyli there was / there were.

Zasady są dokładnie takie same – zamieniamy jedynie is/are na was/were. 

Present

Past

There is a cat on my bed

There was a cat on my bed

There isn’t any milk

There wasn’t any milk

Is there an orange in the fridge?

Was there an orange in the fridge?

No, there isn’t

No, there wasn’t

There are several pens in my bag

There were several pens in my bag

There aren’t any children in the room

There weren’t any children in the room

How many people are there?

How many people were there?

Yes, there are

Yes, there were

 

The Future

W przypadku mówienia o przyszłości sytuacja jest zasadniczo najprostsza.

Zamieniamy is/are na will be w każdym przypadku. Sounds easy, right?

 

Form

Example

+

There will be + what + where

There will be many people at that party

-

There will not (= won’t) be + what + where

There won’t be any alcohol, though

?

Will there be + what + where?

How many/much + what  will there be + where?

Will there be cute girls?

How much food will there be at the party?

Short answer

Yes, there will

No, there won’t

 

Wypełnij luki przy użyciu there is/are w czasie teraźniejszym. Pamiętaj o konstrukcji pytań.

 1. There’s a beach down here.
 2. There are four girls and two boys in her family.
 3. ________ a train to Manchester?
 4. ________ a new disco near the college.
 5. ________ a good restaurant in this street? 
 6. ________ two hospitals in town.
 7. ________ a lot of children in the pool?
 8. ________ three families in that house.
 9. ________ a television in that flat?
 10. ________ a big grey cloud over there.

Jeśli chcesz poćwiczyć więcej:

 1. Choose the correct answer
 2. There is there are questions
 3. Check yourself

GOOD LUCK!