Czas Present Continuous – zasady i wskazówki

Czas Present Continuous – zasady
i wskazówki

Autor: Grammar Teacher

Kiedy rozmawiamy przez telefon, często słyszymy pytania w rodzaju "Co teraz robisz?" i odpowiadamy w czasie teraźniejszym. Po angielsku w tej sytuacji używamy czasu Present Continuous (nazywanego też Present Progressive Tense). Czyli:

– What are you doing now?
– I’m drinking coffee and talking to you. 

Czas Present Continuous wykorzystujemy do opisywania akcji, które odbywają się w momencie mówienia o nich, w tej konkretnej chwili. To pierwsze i podstawowe zastosowanie, ale nie jedyne. Porozmawiajmy zatem o tym czasie i o innych sytuacjach, w których należy go używać. 

Najpierw spójrzmy na konstrukcję

Zdanie twierdzące: 

Podmiot + to be + czasownik -ing

 • I am playing a game.
 • You are singing. 
 • She is working. 
 • They are watching a movie. 

Pytanie:

to be + podmiot + czasownik -ing?

 • Am I playing a game?
 • Are you singing?

Zdanie przeczące:

Podmiot + to be + not + czasownik -ing

 • I am not playing a game. 
 • You are not singing. 

 

Pamiętaj, że w zależności od podmiotu, forma czasownika “to be” się zmienia! 

(I am, He/She/It is, You/We/They are)

 

Spójrzmy na przykłady z czasownikiem 'work":

Czas Present Continuous – zasady i wskazówki

Czasownik w czasie Present Continuous ma końcówkę -ing. Aby go stworzyć, zazwyczaj wystarczy po prostu dodać tą końcówkę, ale w niektórych przypadkach należy zmodyfikować końcówkę czasownika w bezokoliczniku zanim dodamy -ing.

 

Zwykłe czasowniki

cook – cooking

watch – watching

play – playing

Czasowniki zakończone na -e

Usuwamy -e i dodajemy -ing

wyjątek: see – seeing

take – taking

make – making

write – writing

Czasowniki, które kończą się spółgłoska-samogłoska-spółgłoska, w których akcentujemy ostatnią sylabę

 

Podwajamy ostatnią literę i dodajemy -ing

swim – swimming

run – running

sit – sitting

get – getting

forget – forgetting

begin – beginning

Czasowniki, które kończą się -ie

-ie zamieniamy na -y i dodajemy -ing

die – dying

lie – lying

tie – tying

 

Przejdźmy w takim razie do zastosowań czasu Present Continuous

Present Continuous stosujemy w następujących sytuacjach:

1. Opisywanie czynności i akcji, które dzieją się w tej chwili, w momencie mówienia o nich. 

 • She's drinking tea now. (robi to w chwili, w której o tym mówimy)
 • He's not playing computer games now because he's sleeping.​

Czas Present Continuous – zasady i wskazówki - 2

2. Mówienie o stanach tymczasowych, które występują mniej więcej w czasie mówienia i “dookoła” tego czasu. W tym przypadku, “teraz” oznacza nie tylko ten konkretny moment, ale dzisiejszy dzień, obecny tydzień, obecny miesiąc czy nawet rok.

 • I am reading a new fantasy book. (robiłam to wczoraj, dzisiaj, w tej chwili i pewnie będę to robić przez kolejne kilka dni). 
 • She's teaching at the university this term. (W tym semestrze uczy na uniwersytecie)​

Czas Present Continuous – zasady i wskazówki - 3

3. Mówienie o stopniowych zmianach.

 • Your English is getting better. (Twój angielski stopniowo się polepsza, ten proces trwa cały czas)
 • Our country is developing. (Nasz kraj się rozwija – być może od wielu lat i ten proces wciąż trwa)

4. Mówienie o bliskiej przyszłości, która została zaplanowana. Chodzi tutaj na przykład o kupione bilety na samolot, zarezerwowane miejsce w teatrze, grafik zajęć i tak dalej.

 • I am going to an English school tomorrow. I have a lesson at 5 p.m. 
 • We are going to the theatre next Monday. (Wiemy o której będzie spektakl i mamy na niego bilety)

5. Mówienie o powtarzających się czynnościach, akcjach (z przysłówkami częstotoliwości – always, constantly, continually etc.).

 • They are always complaining. (niekoniecznie robią to w tej chwili, ale zdarza im się to bardzo często)
 • He's always biting his nails.

 

Jakich czasowników zazwyczaj nie używamy w czasie Present Continuous?

Chodzi o czasowniki, które odnoszą się na przykład do stanu, a nie do czynności i procesów. Oczywiście są wyjątki, ale skupmy się na ogólnej zasadzie. 

 • Zmysły: to feel, to hear, to see, to smell, to taste
 • Opinie: to assume, to believe, to consider, to doubt, to feel (= to think), to find (= to consider), to suppose, to think
 • Emocje i pragnienia: to envy, to fear, to dislike, to hate, to hope, to like, to love, to mind, to prefer, to regret, to want, to wish
 • Stany mentalne: to imagine, to know, to mean, to notice, to recognise, to remember, to understand
 • Miary: to contain, to cost, to hold, to measure, to weigh

 

Zapoznaj się też z przydatnym filmikiem na temat czasu Present Continuous

 

 

Jeśli chcesz poćwiczyć: