How to use: Present Perfect

How to use:
Present Perfect

Autor: Project 12

Jednak istnieje coś, co jest perfect – to present. Brzmi optymistycznie, prawda?

Porozmawiajmy więc o Present Perfect!

Przede wszystkim musisz zaakceptować fakt, że nie ma odpowiednika Present Perfect w języku polskim, więc nie ma po co go szukać i kombinować. Ok? Let’s go.

 

Jak tworzymy Present Perfect?

 

have/has + Рast Рarticiple

 

Czym jest Рast Рarticiple? To trzecia forma czasownika – w przypadku czasowników regularnych dodajemy po prostu końcówkę -ed (looked, walked, talked). W przypadku czasowników nieregularnych to third column in the irregular verbs list (broken, thought, drunk).

How to use: Present Perfect

Skróty:

 • I have = I’ve
 •  You have = you’ve
 • We have = we’ve
 • They have = they’ve
 • He has = He’s
 • She has = She’s
 • It has = It’s
 • Have not = haven’t
 • Has not = hasn’t

Zwróć uwagę, że “he is” to również “he’s”. Jak więc rozróżnić Present Continuous od Present Perfect? Wystarczy spojrzeć na czasownik, który jest po “he’s”. Jeśli to czasownik z końcówką -ing, mamy do czynienia z Present Continuous, jeśli to Past Participle, to zdanie będzie przykładem użycia Present Perfect. 

 

Kiedy używamy Present Perfect?

1. Czasu Рresent Рerfect używamy, gdy akcja wydarzyła się w przeszłości, ale nie wiemy dokładnie kiedy. 

How to use: Present Perfect

Have you seen this movie? – Oglądałaś ten film? Możliwe, że ta osoba oglądała go 10 lat temu, poprzedniego dnia albo godzinę wcześniej. To nie istotne w tym wypadku – pytamy o doświadczenie, a nie o konkretny moment. 

I have jumped with a parachute! – Skoczyłem ze spadochronem! Zrobiłem to w przeszłości, ale chodzi o doświadczenie tego, a nie o datę.

Present Perfect można także użyć, aby zauważyć jakąś zmianę. You’ve lost weight! – Schudłeś!

Osiągnięcia, które nie mają konkretnej daty, lub jest ona nieistotna. She has started to walk! – Zaczęła chodzić!

 

2. Użycie Рresent Рerfect z “yet”, “already” i “just”.

 • Already – już (wcześniej niż się spodziewano). Używane w zdaniach twierdzących. 
 • Yet – już (w pytaniach), jeszcze (w przeczeniach).
 • Just – dopiero co, właśnie.

Already i just wstawiamy MIĘDZY have/has i czasownik: She has just finished her homework. I have already called Jane.

Yet stawiamy NA KOŃCU zdania: Have you had breakfast yet? No, I haven’t had breakfast yet.

 

3. Present Perfect używamy także mówiąc o liczbie zdarzeń lub doświadczeń (nie wspominając konkretnych dat):

She has been to London five times.

I’ve read this book several times, and I still love it! 

I’ve eaten a couple of bananas but I’m still hungry.

 

4. Użycie Рresent Рerfect z “ever” i “never”.

 • Ever – kiedykolwiek
 • Never – nigdy

Have you ever visited France? No, I’ve never been there.

Pamiętaj, że po angielsku, używając “never”, nigdy nie dodajemy dodatkowego przeczenia. 

Błędnie: I haven’t never heard this song before.
Poprawnie: I have never heard this song before. 

 

5. Present Рerfect używamy także, aby pokazać, że jakiś stan (nie akcja!) rozpoczął się w przeszłości i nadal trwa. This is true for state verbs (be, like, understand, know).

Na przykład: I’ve been here for ten minutes. – Jestem tu od 10 minut. 

I’ve known him for ten years. We met ten years ago and since then we’ve kept in touch.

How to use: Present Perfect

Ta sama zasada działa przy poniższych czasownikach (chociaż nie są to state verbs):

 • To live
 • To work
 • To teach
 • To study

I’ve worked here for ten years. I’ve lived in this apartment all my life.

 

6. Kiedy chcemy zaznaczyć czas trwania, używamy “for” i “since”.

 • For – przez (jakiś czas)
 • Since – od (jakiegoś konkretnego momentu w przeszłości)

Jack has lived in London since 2010. (and he still lives in London). So, he has lived in London for 4 years.

How to use: Present Perfect

Po co Рast Simple skoro istnieje Present Perfect?

Jest bardzo duża różnica między tymi dwoma czasami.

Past simple happened in the past. We know when, and the time is finished. Chodzi o przeszłość, więc coś zakończonego – wczoraj, w zeszłym roku, dwie minuty temu. 

Present Perfect has a connection to the present. Dziś, w tym tygodniu, w ciągu tego roku – te wyrażenia obejmują teraźniejszość. W takich przypadkach używamy Present Perfect.

 

Compare:

 1. I’ve fed a tiger today. I fed ten tigers yesterday.
 2. She went to Europe last summer. I’ve never been to Europe in my life.
 3. We’ve had many customers this week. We didn’t have so many customers last week.

A jaka będzie różnica w tym wypadku?

 1. I lived here for ten years. 
 2. I’ve lived here for ten years.

I lived here for ten years. – Mieszkałem tu przez 10 lat, ale już mieszkam gdzie indziej – przeprowadziłem się.

I’ve lived here for ten years. – Mieszkam tu przez 10 lat – Wprowadziłem się 10 lat temu i dalej tu mieszkam. 

 

Don’t forget to practice!

 1. PAST SIMPLE OR PRESENT PERFECT? 
 2. Present perfect multiple choice 
 3. Have or has? 
 4. Present perfect questions
 5. Present perfect negative sentences
 6. Present perfect positive sentences
 7. Fill in the gaps

Good luck! We hope this article helped you understand Present Perfect perfectly!