IELTS: TOP-7 najczęstszych błędów na egzaminie

IELTS: TOP-7 najczęstszych błędów
na egzaminie

Autor: Witalina Kaliniczenko, Dominika Sędzikowska

Łut szczęścia? IELTS to jeden z egzaminów, na którym szczęście odgrywa małą rolę. Oto typowe błędy osób przygotowujących do tego egzaminu samodzielnie lub zbyt szybko.

Milczenie lub „Nie rozumiem”

Przerwa w trakcie mówienia dłuższa niż 5 sekund w czasie speaking może być zinterpretowana jako całkowite niezrozumienie egzaminatora – i otrzymacie za to odpowiednio punkty. A stwierdzenie „nie rozumiem” będzie tylko strzałem w kolano. Nie bójcie się jeśli czegoś nie zrozumieliście i nie dawajcie tego po sobie poznać.

Rozwiązanie: Aby zyskać na czasie, użyjcie wyrażenia That’s a tough question, Let me see, Let me frame out my mind. Jeśli pytanie egzaminatora nie jest do końca jasne, uratujcie sytuację mówiąc: Could you say that again, please? Do you mean…?

Wyuczone odpowiedzi i przygotowane eseje

Egzaminatorzy od razu się zorientują jeśli będziecie chcieli z pamięci opowiadać na dany temat. Inna intonacja, pauzy w nieodpowiednich miejscach, wymowa oraz książkowe słownictwo od razu was wydadzą. Ponadto, egzaminator będzie też zadawać pytania i nie jesteście w stanie przewidzieć co się wtedy stanie.

Rozwiązanie: w czasie przygotowywania do egzaminu ćwiczcie jak najwięcej tematów ze speaking i writing. Dla przykładu, musicie obowiązkowo opracować te tematy: ulubiony film, książka, aktor, osoba którą podziwiacie i naśladujecie, wydarzenia historyczne, wystawa lub inne wydarzenie artystyczne, rodzina, dzieciństwo, najlepszy gadżet, przyszłość, zdrowie, sport, tendencje w dzisiejszym społeczeństwie, problemy dużych miast itd. Do writing task 2 ćwiczcie eseje na różne tematy, takie jak, np. advantages and disadvantages, opinion essay, ideas-evaluation essay itd.

Powtarzanie tych samych słów

Waszym zadaniem jest zaprezentowanie swojego zasobu słownictwa, high vocabulary and advanced grammar w praktyce, tzn. ustnie i pisemnie.

Rozwiązanie: w czasie speakingu starajcie się ograniczyć używanie wyrażeń jak I think/I dont think i zastąpcie je takimi jak: to my mind, as I see it, I would say, I reckon, my opinion is, I am sure, I am certain, I suggest etc. Przy wykonywaniu ćwiczeń pisemnych także zwracajcie uwagę na tautologię (powtarzanie tych samych słów wiele razy), np. Beautiful people have more chances to succeed in life, because their beauty gives advantages over those who do not fit the standards of our society. W tym zdaniu słowo beautiful można zamienić na bardziej zaawansowane alluring, a słowo beauty physical attractiveness. Pobierzcie specjalne aplikacje na telefon, które pozwolą Wam zwiększyć zasób słownictwa.

Typowe błędy gramatyczne

Podejście „oby mnie zrozumieli” nie działa na tym egzaminie. Egzaminatorzy zwracają uwagę także na gramatykę. Uczniowie zazwyczaj omijają articles, niepoprawnie używają Present Perfect i Past Simple, Conditionals, Passive Voice, przyimki i stosują złą kolejność słów.

Rozwiązanie: Jeśli czujecie, że gramatyka to jest wasz słaby punkt, to obowiązkowo pracujcie nad tym na kursach, zajęciach indywidualnych z nauczycielem, „oczyśćcie język” i wprowadźcie advanced grammar: perfect continuous tenses, third and mixed conditionals, past modals, inversion, emphatic constructions, passive voice and passive voice constructions, complex sentences, constructions for distancing.

Zarządzanie czasem

Podczas wypełniania części listening, reading, writing bardzo ważne jest dobre rozplanowanie czasu. Egzaminatorzy i obserwatorzy nie dadzą Wam więcej czasu na dopisanie czegokolwiek lub przeniesienie odpowiedzi z arkusza na kartę odpowiedzi. Pamiętajcie, że na reading macie tylko 1 godzinę na przeczytanie trzech tekstów i rozwiązanie zadań, a na writing task 1 i task 2 – odpowiednio 20 i 40 minut.

Rozwiązanie: przy rozwiązywaniu reading, listening dokładnie przeczytajcie zadanie, podkreślajcie kluczowe słowa i starajcie się przewidzieć odpowiedź. W czasie słuchania nie rozpraszajcie się, skupcie się maksymalnie na tekście. Nie panikujcie jeśli nie usłyszycie odpowiedzi na jakieś pytanie, w przeciwnym razie możecie opuścić następne przykłady.

Lekceważenie specjalnych technik

Istnieje błędne przekonanie, że doskonała znajomość języka angielskiego gwarantuje łatwo osiągnąć sukces na egzaminie. Często średnia ocena za egzamin bez specjalnego przygotowania wynosi nie więcej niż 6. Także native speakerzy nie otrzymują więcej niż 7, nie dlatego że źle władają językiem, lecz dlatego, że nie wiedzą jakimi prawami rządzi się IELTS. Na przykład do części reading, bardzo ważnymi technikami są skimming (czytanie całego tekstu lub jego części i znalezienie głównej myśli) i scanning (szukanie konkretnej informacji), które pomogą w sprawnym i prawidłowym wypełnianiu zadań.

Rozwiązanie: w czasie przygotowywania do egzaminu czytajcie artykuły na tematy polityczne, społeczne i ekonomiczne. Ćwiczcie jak najwięcej. Pamiętajcie, że nie musicie rozumieć całego tekstu w 100% i wszystkich słów. Waszym zadaniem jest znaleźć potrzebną informację. Dlatego do rozwiązywania zadań należy przystępować po zapoznaniu się z poleceniami i po podkreśleniu kluczowych słów.