Jakie umiejętności są cenione przez pracodawców w 2021?

Jakie umiejętności są cenione przez pracodawców
w 2021?

Autor: Karina Romaliska

Z rozwojem technologii, wybuchem pandemii i zmianami w naszym trybie życia, wiążą się też zmiany na rynku pracy. Część Twojego CV pt. “umiejętności” pewnie przeszła w ostatnim czasie niejedną metamorfozę, a to nie koniec. Porozmawiajmy więc o tym, jakie umiejętności cenią pracodawcy w dzisiejszych czasach i jakie będą potrzebne w przyszłości.  

Jakie umiejętności pracodawcy chcą widzieć w 2021?

Statystyki Światowego Forum Ekonomicznego

Czy słyszałeś_aś kiedyś o raporcie Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum) na temat przyszłości pracy? W październiku 2020 został opublikowany raport Future of Jobs Report. Przedstawiono tam wyniki badań dotyczące trendów zawodowych i perspektyw pracowników na całym świecie. Według tego raportu, w ciągu najbliższych pięciu lat połowa z nas będzie potrzebowała przekwalifikowania (reskilling), ponieważ miejsca pracy są redukowane i przekształcane w wyniku wzrostu automatyzacji.

Ale jest też dobra wiadomość: rozwój technologii daje Ci ogromne możliwości na opanowanie nowych umiejętności i kształcenie się w kierunkach, które wcześniej nie istniały, a co za tym idzie, możliwość podjęcia pracy na całkiem nowym stanowisku.  

Krytyczne myślenie (critical thinking) i rozwiązywanie problemów (problem-solving) znajdują się na szczycie listy umiejętności, które zdaniem pracodawców będą nabierały coraz większego znaczenia w ciągu następnych pięciu lat.

Rośnie też zapotrzebowanie na samodzielność i umiejętność dopasowania się do sytuacji i danego zadania. Ceni się aktywne uczenie się (active learning), odporność (resilience), tolerancję na stres (stress tolerance) i elastyczność (flexibility).

Jakie umiejętności są cenione przez pracodawców w 2021?

10 najważniejszych umiejętności potrzebnych w przyszłości

W 2020 platformy LinkedIn i Coursera umożliwiły Światowemu Forum Ekonomicznemu obserwację specjalistycznych umiejętności potrzebnych w pracy w przyszłości.

Ogromną rolę odgrywa wszechstronność i umiejętności “przekrojowe”, czyli cross-cutting skills.

Jakie umiejętności są cenione przez pracodawców w 2021? - 2

10 najważniejszych umiejętności, które będą potrzebne w 2025 roku (według Światowego Forum Ekonomicznego, Future of Jobs Report October 2020):

  • Analytical thinking and innovation – analityczne myślenie i innowacje
  • Active learning and learning strategies – aktywne uczenie się i strategie uczenia się
  • Complex problem-solving – kompleksowe rozwiązywanie problemów
  • Critical thinking and analysis – krytyczne myślenie i analiza
  • Creativity, originality and initiative – kreatywność, oryginalność i inicjatywa
  • Leadership and social influence – przywództwo i wpływ na innych
  • Тechnology use, monitoring and control – korzystanie z technologii, monitoring i kontrola
  • Technology design and programming – projektowanie technologii i programowanie
  • Resilience, stress tolerance and flexibility – odporność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, elastyczność
  • Reasoning, problem-solving and ideation – wnioskowanie, rozwiązywanie problemów i tworzenie idei 

Jak długo potrwa reskilling, czyli przekwalifikowanie?

Zdecydowana większość menedżerów biznesowych (94%) oczekuje, że pracownicy zdobędą nowe umiejętności w pracy – gwałtowny skok z 65% w 2018 r.

Według raportu Future of Jobs, około 40% pracowników będzie wymagało przekwalifikowania w ciągu sześciu miesięcy lub szybciej, ale procent ten jest wyższy w przypadku osób pracujących w przemyśle lekkim oraz w opiece zdrowotnej.

W sektorach usług finansowych i energetyki odsetek pracowników, których można przekwalifikować w ciągu sześciu miesięcy, jest niższy, ponieważ potrzebują oni bardziej pracochłonnych programów.

Pandemia przyspieszyła trend przekwalifikowywania. Między kwietniem a czerwcem 2020, liczba osób poszukujących możliwości zdobycia nowej wiedzy i umiejętności na platformie Coursera wzrosła czterokrotnie.

Liczba pracodawców, którzy zapewniają swoim pracownikom szkolenia online wzrosła pięciokrotnie, a liczba studentów korzystających z zasobów internetowych za pośrednictwem programów rządowych wzrosła dziewięciokrotnie.

Jakie umiejętności są cenione przez pracodawców w 2021? - 3

Dobra wiadomość jest taka, że dzięki rozwojowi technologii nauka staje się coraz bardziej dostępna. Możesz się rozwijać i zdobywać nową wiedzę siedząc w domu. Jednak musimy pamiętać, że zmiany na rynku pracy są obecnie gwałtowne i nieuchronnie dotkną każdego z nas, więc warto obserwować trendy i być na bieżąco. Oczywiście wszyscy, dla których język angielski nie jest pierwszym językiem, mają dodatkową umiejętność do zdobycia, bez której znalezienie pracy już niebawem może stać się praktycznie niemożliwe. Dlatego oprócz rozwijania swoich cross-cutting skills, ucz się angielskiego i nie daj się zaskoczyć!