Przyimki czasu i miejsca – IN/ON/AT – jak ich używać?

Przyimki czasu i miejsca – IN/ON/AT – jak
ich używać?

Autor: Katerina Torgonskaya

Przyimki czasu i miejsca w języku angielskim często sprawiają kłopoty. Po polsku mówimy przecież “w szkole”, “w autobusie”, “w domu”, “w marcu”, “w poniedziałek”, “w lato” – wszystko tak samo. A po angielsku mamy “at school”, “on the bus”, “at home”, “in march”, “on monday” i “in summer”. Jak więc zapamiętać, który przyimek należy zastosować w danej sytuacji? 

Przyimków IN/ON/AT używamy, kiedy mówimy o czasie i miejscu. Niezależnie od tego, czy mówimy o czasie, czy o miejscu, te przyimki mają podobieństwa. 

IN zazwyczaj jest najbardziej ogólny i dotyczy najdłuższych okresów lub największych miejsc. Spójrz na poniższą tabelę. 

Przyimki czasu i miejsca – IN/ON/AT – jak ich używać?

Oto kilka przykładów:

 • My mother was born in the 1970’s, but people think she’s my sister!
 • John was popular in the late 80’s.
 • I couldn’t travel a lot in 2020.
 • I love sunbathing and swimming in summer.
 • I wanted to become a teacher in the past.
 • I usually drink a cup of hot green tea in the morning.
 • We have always dreamt of living in France.
 • There are a lot of nice places in Paris.
 • When it rains, I like to sit in a cozy café and read a book.

Z kolei IN w połączeniu z jakimś okresem czasu, np. 10 minut, 2 tygodnie, 3 miesiące czy 2 lata, oznacza, że coś stanie się za konkretną ilość czasu:

 • Sorry, I can't talk right now. I’ll call you in 2 hours. – Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Zadzwonię do ciebie za 2 godziny. 
 • I’m going abroad in 2 days, it's time to pack my suitcase. – Wyjeżdżam za granicę za 2 dni. Czas spakować walizkę. 
 • The lesson starts in 10 minutes. – Lekcja zaczyna się za 10 minut. 

 

Kiedy używamy ON, mówimy o bardziej szczegółowych, konkretnych okresach lub miejscach. Spójrz na poniższą tabelę. 

Przyimki czasu i miejsca – IN/ON/AT – jak ich używać? - 2

Oto kilka przykładów:

 • I want to go to the cinema on the weekend, will you join me?
 • I usually go jogging on Saturday.
 • I’m going to visit my Dad on March 17th, so glad I’ll see him!
 • I got a lot of nice surprises on my Birthday.
 • I love to sit near a fireplace and drink hot cocoa on Christmas Day.
 • I`m on Bankivska Street near the Christmas tree. Where are you?
 • Where are my car keys?! – They were on the table.
 • I am on the plane this evening, so don't call me.
 • I heard this song on the radio! It's so cool!

Zauważ, że w przypadku samochodu, używamy IN, a w przypadku środków transportu zbiorowego, jak autobus, pociąg czy samolot, używamy ON. Tutaj możesz zapamiętać, że jeśli coś ma “pokład”, jakąś platformę, na której się stoi, stosujemy przyimek ON.

 • I`m waiting for you in the car, hurry up!
 • I’m in a taxi. I’ll be there in 10 minutes. 
 • I`m on the bus, I can't hear you well! Call me back in 10 minutes.
 • I’m on the train. I’m going to Kraków. 

 

Kiedy mówimy o najbardziej konkretnym czasie lub miejscu, używamy AT. Spójrz na poniższą tabelę.

Przyimki czasu i miejsca – IN/ON/AT – jak ich używać? - 3

To samo dotyczy rzeczowników oznaczających północ – at midnight, lub południe – at midday lub at noon.

Oto kilka przykładów:

 • My boyfriend usually meets me at 9 p.m. near my workplace.
 • I'm planning to go abroad at Christmas, what about you?
 • I used to live at 23 Obolon Avenue.
 • I’ll be at the station at 7 p.m. tomorrow.
 • He’s at school. He’ll be home around 3 p.m.

 

 Całkiem proste, prawda? Ale co by to była za zasada bez wyjątków? Na szczęście w tym wypadku jest ich tylko kilka.

Kiedy mówimy o porach dnia, używamy IN THE:

 • in the morning – rano
 • in the afternoon – po południu
 • in the evening – wieczorem
 • ALE, “w nocy” powiemy at night

W przypadku świąt, używamy AT:

 • at Thanksgiving
 • at Easter
 • at Christmas

ALE, jeśli mówisz o określonym dniu w trakcie świąt, użyj ON:

 • on Christmas day – w dzień Bożego Narodzenia
 • on Easter Sunday – w niedzielę Wielkanocną 

A co robić, kiedy kilka okresów czasu się łączy – np. Sunday morning czy Wednesday night? Zawsze patrz, co jest pierwsze – jeśli mamy dzień tygodnia (Sunday, Wednesday), nie ma znaczenia co jest dalej:

 • on Sunday morning
 • on Wednesday night

 

Zapamiętaj też, że:

Nie używamy ŻADNYCH przyimków ze słowami "next / last / this + time":

 • This year I will go to Spain.
 • I lost my keys last Monday.
 • I hope to see you next year!

Nie używamy "the" ze słowami work, home, noon, midnight:

 • I am at work now, stop calling!
 • She came home at midnight, talk to her.
 • I will be at home in the evening, you can drop in.

Nie używamy in/on ze słowami yesterday, tomorrow:

 • I have a meeting tomorrow.
 • The concert was yesterday.