Życzymy sobie i wam… czyli mix świątecznych życzeń z dozą gramatyki

Życzymy sobie i wam… czyli mix świątecznych życzeń z
dozą gramatyki

Autor: Katarzyna Pastuszak

Święta już za pasem! Zbliża się okres spotkań rodzinnych i tych w gronie przyjaciół. Zbliżają się wspólne posiłki, ubieranie drzewka, kolędy. W dzisiejszym artykule przygotujemy Cię do składania najpiękniejszych życzeń w języku angielskim, a także pokażemy, jak używać kilku innych konstrukcji z użyciem „wish”.

Na pewno znasz piosenkę „Feliz Navidad”, która co prawda nosi hiszpańskojęzyczny tytuł, ale będzie dziś pierwszym przykładem życzeń świątecznych:

 • I want to wish you a Merry Christmas, from the bottom of my heart! – Z całego serca pragnę życzyć Ci Wesołych Świąt! 

Do składania życzeń w języku angielskim używamy konstrukcji “I’m wishing you”, co dosłownie znaczy “życzę Ci”. A teraz spójrzmy na kilka innych sposobów składania życzeń: 

 • May the sparkle and joy of Christmas fill your heart. I wish you a season filled with happiness and merry-making. – Niech blask i radość Świąt Bożego Narodzenia napełnią Twoje serce. Życzę Ci czasu wypełnionego szczęściem i wesołością.
   
 • Dear, may your Christmas be as warm and as sweet as a steaming cup of coffee. – Kochanie, niech Twoje Święta będą ciepłe i słodkie jak filiżanka cieplutkiej kawy.
   
 • If I could tell Santa what to give you, it would be happiness and peace. Not just for Christmas, but for the entire year! – Gdybym mógł powiedzieć Mikołajowi, co Ci dać, byłyby to szczęście i spokój. Nie tylko na Święta, ale na cały rok!

Oraz piękne słowa Helen Steiner Rice:

 • Peace on earth will come to stay, When we live Christmas every day. – Pokój na ziemi pozostanie, gdy będziemy codziennie przeżywać Boże Narodzenie.

Jak widzisz, rozmaitość życzeń nie ma granic. Sam możesz stworzyć własne, unikalne życzenia, które w tym roku złożysz najbliższym. Poniżej prezentujemy listę użytecznego słownictwa:

 • To celebrate Christmas – świętować Boże Narodzenie
 • Christmas blessing – bożonarodzeniowe błogosławieństwo
 • Warmest greetings – najcieplejsze życzenia
 • Christmas season – czas świąt
 • Peace, love and joy – spokój, miłość i radość
 • Hugs and smiles – uściski i uśmiechy
 • Christmas spirit – świąteczny nastrój
 • Prosperity – pomyślność
 • Health – zdrowie
 • Success – sukces
 • Happiness – szczęście

Z takim zasobem słownictwa na pewno skomponujesz własne najpiękniejsze życzenia! 

 

Życzymy sobie i wam… czyli mix świątecznych życzeń z dozą gramatyki

 

A teraz przejdźmy do dalszych rozważań nad czasownikiem „wish”. Wiemy już, że można używać go w klasyczny sposób, jak standardowy czasownik w zdaniu. Jednak potrafi on o wiele więcej!

Wish + Past Simple

Tej konstrukcji używamy, aby mówić o naszych życzeniach dotyczących teraźniejszości.

 • Ah, I wish I was on Bahamas right now. – Ach, chciałabym być teraz na Bahamach.
 • Czy też słowa znanej piosenki Pink Floyd: I wish you were here. – Chciałbym, żebyś tutaj była.
 • She wishes she was with her family this Christmas. – Ona chciałaby być w te święta ze swoją rodziną.

Wish + Past Continuous

Konstrukcja, która wskazuje na coś, co chcielibyśmy, by było inne (w teraźniejszości lub przyszłości) niż jest (lub będzie). Trochę zagmatwane? Spójrzmy na przykłady:

 • I wish I wasn’t studying for the exam now (but I am…). – Chciałbym się teraz nie uczyć do egzaminu (ale się uczę…).
 • She wishes it wasn’t snowing right now (but it is…). – Ona by chciała, żeby nie padał śnieg (ale pada…).

Wish + Would/ Could + infinitive

Could najczęściej używamy, by mówić o hipotetycznych sytuacjach w przyszłości.

Would natomiast, by wyrazić nasze zirytowanie.

Przykłady:

 • I wish she would spend more time with me. – Chciałabym, żeby ona spędzała ze mną więcej czasu.
 • My mom wishes I would stop smoking. – Moja mama chciałaby, żebym przestał palić.
 • You wish I could go to the cinema with you. – Chciałbyś żebym mogła pójść z Tobą do kina
 • I wish I could tell you the truth. – Chciałabym móc powiedzieć Ci prawdę.

Wish + Past Perfect

To już ostatnia konstrukcja, której z kolei używamy, by mówić o czynach, których żałujemy, bądź o takich, które chcielibyśmy, by potoczyły się inaczej w przeszłości.

 • I wish I hadn’t spent all that money (but I did…). – Żałuję, że wydałem wszystkie te pieniądze.
 • I wish I had studied more for the exam (but I didn’t…). – Żałuję, że nie uczyłem się więcej do egzaminu.
 • They wish they had arrived earlier so we can all enjoy Christmas together (but they didn’t…). – Oni żałują, że mnie przyjechali wcześniej, żebyśmy mogli wszyscy wspólnie świętować Boże Narodzenie.