Czego nauczysz się na STEPIE 1?

Czego nauczysz się na
STEPIE 1?

Autor: Katarzyna Pastuszak

W naszej ofercie znajdziesz kursy na czterech poziomach: A1, A2, B1, B2, którym kolejno odpowiadają STEPY 1-4. Na blogu P12 zamieściliśmy omówienie każdego poziomu po kolei, wraz z realizowanym w czasie kursu sylabusem. W tym artykule na celownik bierzemy STEP 1. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury.

STEP 1 jest skierowany do osób, które:

  • W przeszłości miały już styczność z językiem angielskim
  • Znają podstawowe słowa i wyrażenia, jednak brakuje im spójności i konstrukcji gramatycznych
  • Chciałyby uporządkować swoją wiedzę i zacząć używać języka w sposób świadomy i poprawny

Na tym poziomie pokonasz swoją barierę językową oraz przekujesz motywację w rzeczywiste kompetencje językowe. Poniżej omówimy poszczególne grupy zagadnień, które składają się na program STEPU 1.
 

Czego nauczysz się na STEPIE 1


Po zrealizowaniu kursu na poziomie A1, Twoje kompetencje językowe będą obejmowały: 

  • Radzenie sobie w prostych sytuacjach komunikacyjnych (dawanie wskazówek dojazdu, pytanie o godzinę, podawanie daty etc.)
  • Umiejętność opowiadania o sobie, swoim życiu, nawykach, planach, rodzinie
  • Opisywanie swojego otoczenia i znajdujących się w nim osób i elementów
  • Tworzenie prostych zdań w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym 
  • prowadzenie rozmów telefonicznych i umawianie planów
  • Robienie zakupów i zamawianie jedzenia w restauracji
  • Poprawną wymowę trenowaną podczas bloków treningu mowy

Dzięki specjalnie ułożonemu programowi, w 3 miesiące zrealizujesz wszystkie założenia poziomu A1. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, po ukończeniu STEPU 1, będziesz potrafić zastosować zwroty potoczne i porozumieć się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych. Dodatkowo, nie będzie niczym trudnym opowiedzieć o sobie i swojej rodzinie, przyjaciołach, zainteresowaniach i hobby. Możesz już spokojnie wchodzić w interakcję z rozmówcą anglojęzycznym, pod warunkiem, że będzie on mówić wolno i zrozumiale.

Co dalej?

Mamy na Ciebie plan! Po ukończeniu poziomu z wynikiem powyżej 70%, kontynuuj naukę na STEPIE 2 i rozwiń swoje lingwistyczne skrzydła!