Czego nauczysz się na STEPIE 4?

Czego nauczysz się na
STEPIE 4?

Autor: Katarzyna Pastuszak

W naszej ofercie znajdziesz kursy na czterech poziomach: A1, A2, B1, B2, którym kolejno odpowiadają STEPY 1-4. Na blogu P12 zamieściliśmy omówienie każdego poziomu po kolei, wraz z realizowanym w czasie kursu sylabusem. W tym artykule na celownik bierzemy STEP 4. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury.

STEP 4 skierowany jest do osób, które:

  • Posiadają kompetencje językowe nauczane na STEPIE 3
  • Potrafią swobodnie komunikować się z rodzimymi użytkownikami języka
  • Chciałyby poszerzyć swoją leksykę i poznać nowe struktury i czasy gramatyczne, aby móc wyrażać się w sposób bardziej precyzyjny

Na tym poziomie polepszysz swoje umiejętności pisania, mówienia, słuchania oraz czytania. Będziesz móc wypowiadać się na wszystkie tematy – od prostych konwersacji, do bardziej zaawansowanych dyskusji na temat poglądów, sytuacji politycznej, czy systemu edukacyjnego. Dodatkowo, nauczysz się odbierać i nadawać komunikaty na poziomie średniozaawansowanym. Poniżej przedstawiamy poszczególne grupy zagadnień, które składają się na program STEPU 4:
 

Czego nauczysz się na STEPIE 4


Po zrealizowaniu kursu na poziomie B2, Twoje kompetencje językowe będą obejmowały:

  • Świadome używanie czasów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, z włączeniem różnorodnych struktur gramatycznych oraz zastosowaniem znajomości różnic między wariantami czasów
  • Tworzenie szczegółowych, precyzyjnych i przejrzystych wypowiedzi ustnych i pisemnych na dowolny temat
  • Umiejętność referowania wypowiedzi innych osób (reported speech) oraz tworzenia zdań z wykorzystaniem formy biernej
  • Radzenie sobie w procesie rekrutacji do pracy i tworzenia odpowiednich dokumentów
  • Przygotowanie pism reklamacyjnych i zażaleń oraz tekstów promocyjnych
  • Prowadzenie swobodnych, spontanicznych dyskusji na wysokim poziomie z argumentacją na temat sztuki, ekologii, edukacji, architektury czy działalności NGO

Dzięki specjalnie ułożonemu programowi, w 3 miesiące zrealizujesz wszystkie założenia poziomu B2. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, po ukończeniu STEPU 4, będziesz radzić sobie we wszystkich sytuacjach spotykanych w trakcie podróży do krajów anglojęzycznych. Będziesz także potrafić tworzyć zróżnicowane pod względem leksykalnym i gramatycznym wypowiedzi na temat wszystkich dziedzin życia. Oprócz tego, zrozumiesz przesłanie większości tekstów związanych z edukacją, pracą oraz rozrywką. Opisywanie doświadczeń, wydarzeń, pragnień i aspiracji w sposób szczegółowy i precyzyjny nie będzie dla Ciebie niczym trudnym.