Czego nauczysz się na STEPIE 3?

Czego nauczysz się na
STEPIE 3?

Autor: Katarzyna Pastuszak

W naszej ofercie znajdziesz kursy na czterech poziomach: A1, A2, B1, B2, którym kolejno odpowiadają STEPY 1-4. Na blogu P12 zamieściliśmy omówienie każdego poziomu po kolei, wraz z realizowanym w czasie kursu sylabusem. W tym artykule na celownik bierzemy STEP 3. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury.

STEP 3 skierowany jest do osób, które:

  • Posiadają kompetencje językowe nauczane na STEPIE 2
  • Potrafią bez problemu radzić sobie w codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz prowadzić rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka
  • Chciałyby poszerzyć swoją leksykę i poznać nowe struktury i czasy gramatyczne, aby móc wyrażać się w sposób bardziej precyzyjny

Na tym poziomie polepszysz swoje umiejętności pisania, mówienia, słuchania oraz czytania. Będziesz móc wypowiadać się na większość tematów, odbierać i nadawać komunikaty na poziomie średniozaawansowanym. Poniżej przedstawiamy poszczególne grupy zagadnień, które składają się na program STEPU 3:
 

Czego nauczysz się na STEPIE 3
 

  • Po zrealizowaniu kursu na poziomie B1, Twoje kompetencje językowe będą obejmowały:
  • Świadome używanie czasów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, z włączeniem różnorodnych struktur gramatycznych oraz zastosowaniem znajomości różnic między wariantami czasów
  • Umiejętność referowania wypowiedzi innych osób (reported speech) oraz tworzenia zdań z wykorzystaniem formy biernej
  • Radzenie sobie w procesie rekrutacji do pracy
  • Prowadzenie dyskusji z argumentacją na temat prawa, literatury, nauki, czy problemów społecznych
  • Mówienie o przeszłych nawykach

Dzięki specjalnie ułożonemu programowi, w 3 miesiące zrealizujesz wszystkie założenia poziomu B1. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, po ukończeniu STEPU 3, będziesz radzić sobie w większości sytuacji spotykanych w trakcie podróży do krajów anglojęzycznych. Będziesz także potrafić tworzyć proste i spójne teksty na znane sobie tematy oraz dyskutować o nich. Oprócz tego, zrozumiesz przesłanie większości tekstów związanych z edukacją, pracą oraz rozrywką. Opisywanie doświadczeń, wydarzeń, pragnień i aspiracji w sposób prosty i zwięzły nie będzie dla Ciebie niczym trudnym. 

Co dalej?

Mamy na Ciebie plan! Po ukończeniu poziomu z wynikiem powyżej 70%, kontynuuj naukę na STEPIE 4 i rozwiń swoje lingwistyczne skrzydła!